CertificeringISPM 15

De International Plant Protection Convention (IPPC), heeft gestandaardiseerde maatregelen voorgeschreven die moeten worden toegepast op houten verpakkingen. Deze maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte en zijn vastgelegd onder de afkorting: ISPM 15. Er zijn volgens ISPM 15 twee manieren van behandeling toegestaan: warmtebehandeling ('Heat Treatment' of HT) en begassing met methylbromide (MB).  Teneinde aan te geven of een verpakking goed is behandeld is een internationaal geldend markeringssysteem, het IPPC-merkteken, opgesteld. Producenten die voldoen aan de eisen uit ISPM 15 krijgen van de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) een uniek registratienummer dat herkenbaar in het IPPC-merkteken op het hout moet zijn aangebracht. Dit merkteken is internationaal erkend.


 

Tevens zijn wij verbonden aan de branchevereniging voor de Nederlandse emballage en palletindustrie, het EPV.